Marketing vedy

Základný kameň nášho úspechu

Veda, ktorá vytvára vedomosti.

 

Marketing vedy je základným kameňom nášho úspechu.

V záujme nastavenia štandardov pre zdravotnícke pomôcky a diagnostiku in vitro pre diabetikov musíme vždy spĺňať najnovšie normy. Nové produkty a ďalší vývoj existujúcich produktov si vyžadujú klinické štúdie, ktoré sú v súlade so súčasnými normami a štandardmi. Navyše sú naše produkty testované nezávislými študijnými strediskami, ako je ISALA Clinic v Holandsku, aby sme získali osvedčenie vynikajúcej kvality a presnosti našich meracích prístrojov.

Účasťou na cyklických testovaniach v štátnych inštitúciách rôznych krajín zaisťujeme pre používateľov nepretržitú kontrolu kvality a spoľahlivosť našich produktov Wellion. Pozorovania trhu a výročné štúdie spätnej väzby z trhu (správy z dohľadu po uvedení na trh) sa premietajú do vývoja nových produktov a do neustáleho vylepšovania existujúcich produktov. Zo získaných údajov vyrábame tlačové materiály, ktoré sú cennou pomôckou pre zdravotníckych pracovníkov a diabetikov. Ponuku nášho marketingu vedy dopĺňajú vzdelávacie dokumenty a semináre odbornej prípravy na vysokej úrovni.