Súkromná značka/Co-Branding

Podporujeme vás od výberu produktu po balenie

Know-how značky.

 

MED TRUST nielen predáva produkty pod značkou Wellion vo viac ako 70 krajinách po celom svete, ale ich aj vyrába ("súkromné označovanie"). MED TRUST navyše spolupracuje s ostatnými značkami (co-branding) s cieľom lepšieho predaja produktov a je dodávateľom iných spoločností s vlastnou obchodnou značkou. Výhoda pre všetky strany je jasná: v záujme zdravého rastu MED TRUST vybuduje základňu na nových trhoch a ešte komplexnejšie uspokojí pacientov, ktorí potrebujú vysoko kvalitné produkty pre zdravie a pre diabetes. Partnerské spoločnosti zas profitujú z dlhodobého produktového know-how našej spoločnosti.