Logistika a špeciálne administratívne služby

OSOBITNÉ DODÁVKY A Fakturácia

Centrum úspechu

 

Vzhľadom na rôzne typy služieb poskytovaných v rámci systému zdravotnej starostlivosti a vzhľadom na rôzne zdravotné poisťovne vyvinul MED TRUST špecifický a kompaktný systém poskytovania služieb.

Starostlivosť o poistencov zdravotných poisťovní zabezpečuje spoločnosť MED TRUST od predpisu lekára v nemocnici alebo v ordinácii až po následnú individuálnu dodávku štvrťročne alebo každých šesť mesiacov. Navyše realizujeme aj individuálne dodávky v nepravidelných intervaloch, aby sme pokryli zvýšené nároky pacientov.

Značnú časť špeciálnych administratívnych služieb, ktoré ponúkame, tvorí fakturácia jednotlivým zdravotným poisťovniam. Toto sa uskutočňuje mesačne na požiadanie s podrobným zoznamom všetkých poskytnutých služieb.

MED TRUST tiež poskytuje tieto dodávateľské a fakturačné služby veľkým globálnym spoločnostiam pôsobiacim vo farmaceutickom priemysle a v odvetví medicínskych technológií. Naše centrum zákazníckych služieb na centrále spoločnosti sa postará o rýchle a efektívne vybavenie objednávok a otázok zákazníkov. Okrem toho sú všetky produkty, ktoré sú určené na dodávku, uskladnené a odoslané z logistického centra MED TRUST. Tým sa zaručí, že objednávky odchádzajú z našich rúk ešte v ten istý deň a k zákazníkovi sa zvyčajne dostávajú na druhý deň.