Legal Notice on the Use of the Website 


1. Rada
1.1 Naše webové stránky neobsahujú žiadne liečebné rady alebo informácie. V prípade, ak máte zdravotné problémy, je potrebné poradiť sa s lekárom. Iba lekár lieči, je schopný stanoviť diagnózu a začať potrebnú liečbu.
 
2. Vylúčenie zodpovednosti
2.1 Informácie na našich web stránkach neustále aktualizujeme. Avšak tieto informácie sa môžu medzičasom zmeniť. Preto nie sme schopní prevziať zodpovednosť alebo záruku, že poskytnuté informácie sú aktuálne, správne a úplné. MED TRUST nie je zodpovedný za obsah a prezentáciu ďalších webových stránok, na ktoré sa odkazuje pomocou odkazu. Navyše, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré odkazujú odkazom na webové stránky MED TRUST.
 
3. Linky
3.1 Odkazy na webové stránky tretích strán sú ponúkané v duchu poskytovania služby. MED TRUST nevyjadruje žiadny názor na obsah webových stránok tretích strán a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za informácie poskytované tretími stranami a ich užívanie.
 
4. Ochranné známky
4.1 Všetky menované ochranné známky sú vlastníctvom príslušného vlastníka. Neprítomnosť odkazu na ochrannej známky neznamená, že ochranná známka nie je chránená.
 
5. Ochrana údajov
5.1 Ochrane vašich osobných údajov prikladáme veľmi vysokú prioritu. Podrobnosti nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov.
 
6. Objednávanie produktov
6.1 Naše produkty si môžete objednať telefonicky alebo on-line v našom obchode, Tieto objednávky sú predmetom našich samostatných Štandardných podmienok.
 
7. Identifikácia spoločnosti vytvárajúcej ponuku
 
MED TRUST Handelsgesm.b.H
Gewerbepark 10
7221  Marz
Rakúsko
 
Tel: (+43) 02626 / 64 190
Fax: (+43) 02626 /  64 190 - 77
e-mail: office@medtrust.at
 
Managing director: Werner Trenker
FN (Company Number):  163015d
LG (Regional Court): Eisenstadt
DVR (Data Processing Registration Number): 0935859
UID (VAT Identification Number): ATU 43445802
Member of the WKÖ
 
 
Marz, 01.08.2010