Data Privacy Statement

Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana Vašich osobných informácií, v súvislosti s ich zberom, spracovaním a použitím počas Vašej návštevy našej internetovej stránky je našou prioritou. Vaše údaje sú chránené tak, ako to vyžaduje zákon. Informácie o zbere a použití Vašich údajov počas Vašej návštevy našej internetovej stránky sú uvedené nižšie:
 
1. Zber a spracovanie údajov
Každý prístup na našu domovskú stránku a každé vyhľadanie na nej uložených informácií sú zaznamenávané. Ukladanie týchto informácií slúži vnútorným systémovým a štatistickým účelom. Názov každého vyhľadaného súboru, spolu s dátumom a časom jeho vyhľadania, množstvo prenesených dát, správa o úspešnom vyhľadaní, internetovom prehliadači a doméne vyhľadávania sú tiež zaznamenávané.
 
Zaznamenávané sú aj IP adresy počítačov, cez ktoré sú informácie vyhľadávané.
 
Dodatočné osobné informácie sú zaznamenané iba ak ich dobrovoľne poskytnete pri prieskume alebo registrácii, napríklad prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
 
Pomocou techniky nazývanej “cookies” môžete prispôsobiť informácie na internetovej stránke svojim požiadavkám. Na našej stránke používame techniku cookies, aby sme Vám umožnili jej efektívne používanie. Informácie získané touto metódou používame iba ako podpornú funkciu.
 
2. Použitie osobných informácií a ich poskytnutie tretím stranám
Ak ste nám poskytli osobné informácie, používame ich iba na odpoveď na Vaše otázky, na spracovanie s Vami uzatvorených zmlúv a na administratívne účely.
 
Vaše osobné údaje poskytneme tretím stranám iba v prípade, že je to potrebné pre spracovanie zmlúv, najmä v prípade poskytnutia týchto údajov dodávateľom, na fakturačné účely alebo v prípade, že ste s tým predtým súhlasili. Máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, s účinnosťou na všetky budúce použitia.
 
3. Právo na informácie, odvolanie a ich vymazanie
Radi Vám poskytneme uložené informácie o Vás na základe Vašej písomnej žiadosti.
 
Vaše osobné údaje budú vymazané v prípade, že odvoláte svoj súhlas s ich uložením, ak už viac nie je potrebné ich uchovávať na pôvodný účel, alebo ak už uloženie takýchto údajov nie je povolené zákonom.
 
Bezpečnostné upozornenie:
Pomocou všetkých technických a organizačných opatrení sa snažíme uchovávať Vaše osobné údaje takým spôsobom, aby neboli prístupné tretím stranám. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť týchto údajov, ak sú zaslané e-mailom, preto Vám odporúčame dôverné informácie radšej posielať poštou.